સુપ્રીમ કોર્ટે ત્રણેય કૃષિ કાયદાની અમલવારી પર લગાવી રોક

સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પસાર કરાયેલા ત્રણ કૃષિ કાયદાના અમલ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.