સુરતમાં સતત બીજા દિવસે વરસાદના પાણીના કારણે લોકો પરેશાન

સુરતમા આજે સતત બીજા દિવસે વરસાદનું જોર જોવા મળ્યું છે. સુરતમાં આજે બપોર બાદ પડેલા દે માર વરસાદના કારણે શહેરના કેટલાક નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણીનો ભરાવો થયો હતો. નવસારી બજાર વિસ્તારમાં તો કેટલીક નીચાણમાં આવી હોય તેવી દુકાનોમાં વરસાદના પાણી ઘુસી ગયા હતા.

સુરતમા આજે બપોરે એક વાગ્યા બાદ અચાનક વરસાદ ફરી શરુ થયો હતો. બપોર બાદ વરસાદની તિવ્રતા એટલી હતી કે થોડી જ વારમાં શહેરના અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પાણી પાણી થઈ ગયું હતું. શહેરના કેટલાક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદના કારણે વાહન વ્યવહાર પણ થંભી ગયો હતો. કેટલીક જગ્યાએ પાણી ભરાવાના કારણે વાહનો બગડી ગયા હતા. શહેરના નવસારી બજાર વિસ્તારની કેટલીક નીચાણવાળી દુકાનમા પાણીનો ભરાવો થતાં વેપારીઓની ચિંતામાં વધારો થયો હતો. લોકો પોતાની દુકાનમાંથી પાણી બહાર કાઢતા નજરે પડ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *