સરકારની ગ્રાન્ટ ન આવતા શાળાની પ્રાથમિક સુવિધાના કામ ટલ્લે ચડ્યા

સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં સરકારની આવતીની ગ્રાન્ટના અભાવે શાળાની પ્રાથમિક સુવિધાના કામો અટકી પડ્યા છે. શાળાનું પહેલું સત્ર પૂરું થયું છતાં હજી આ ગ્રાન્ટ ન આવી હોવાથી અનેક મુશ્કેલી પડી રહી છે. શાળાના આચાર્ય હોય સ્વખર્ચે ઘણા કામ કરતા હોવાની ફરિયાદ બહાર આવી છે.

 નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળામાં પ્રાથમિક સુવિધાના કેટલાક કામ સરકાર દ્વારા અપાતી એસ એસ.એ.ગ્રાન્ટમાંથી શાળાની ભૌતિક સુવિધાના કેટલાક કામો કરવામાં આવે છે. જોકે હાલમાં શાળાનું પહેલું સત્ર પૂરું થવા આવ્યો હોવા છતાં આ ગ્રાન્ટ શાળાને મળી નથી જેને કારણે શાળામાં પ્લમ્બર કામ, રીપેરીંગનું કામ હોય ફર્નિચર રીપેરીંગનું કામ હોય શાળાના ઇલેક્ટ્રિક વિભાગમાં કંઈક સુધારો કરવો હોય એવા બધા જ કામો હોય છે સ્કૂલની સગવડતા વધારે તેવા બધા કામો આ ગ્રાન્ટમાંથી કરવામાં આવે છે. હાલ આ ગ્રાન્ટ આવી ન હોવાથી શાળાના કેટલાક આચાર્ય કે મુખ્ય શિક્ષક શાળામાં થતી અગવડને નિવારવા માટે સ્વખર્ચે કામો કરી રહ્યા છે જે ઘણી જ ગંભીર બાબત છે. આચાર્ય અને મુખ્ય શિક્ષકની સ્વ ખર્ચની પણ કેટલીક મર્યાદા છે જેના કારણે મોટા કામો હોય ટલ્લે ચઢી રહ્યા છે. સુરતના પ્રાથમિક શિક્ષક મંડળે આ અંગે એક પત્ર લખીને તાત્કાલિક આ ગ્રાન્ટ મળે તેવી માંગણી કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *