પ્રભુ ઈશુના દેવદૂતો આવી રહ્યા છે, ટ્રમ્પને જીતાડવા તેમના સલાહકારે કરી અજીબ પ્રાર્થના

ચૂંટણી જીતવા માટે ભારતના નેતાઓ જ પૂજા પાઠ અને હવનનો સહારો લે છે તેવુ નથી, અમેરિકામાં પણ નેતાઓ ધાર્મિક વિધિ કરાવતા હોય છે. See more…..