વડોદરામાં મુખ્યમંત્રી ગૃહ આવાસ યોજનાના રહેણાંક સંકુલોમાં બનાવાયેલી 257 દુકાનોની જાહેર હરાજી તા.23 જાન્યુઆરીએ થશે

વડોદરાના વિવિધ વિસ્તારમાં મુખ્યમંત્રી ગૃહ યોજના હેઠળ તૈયાર થયેલા રહેણાંક સંકુલોમાં બનાવવામાં આવેલી 257 દુકાનો જેમ છે એ સ્થિતિમાં જાહેર હરાજી ગાંધીનગર ગૃહ ખાતે. આગામી તા.23 જાન્યુઆરીએ કરાશે આ અંગેની વધુ વિગત પાલિકાની વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.

 અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મુખ્યમંત્રી ગૃહ યોજના હેઠળ વડોદરાના વિવિધ વિસ્તારમાં તૈયાર કરાયેલા રહેણાંક સંકુલમાં બનાવાયેલી દુકાનો માલિકી ધોરણે વેચાણ કરાશે આ અંગે ઓર્ગેનાઇઝરો ડેવલપરો વિવિધ સંસ્થાઓ હોલસેલ ડીટેલ માર્કેટ બેંક ધંધા સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓ-વ્યક્તિઓ તથા અન્યો પણ લાભ મેળવી શકશે. જેમાં અનુસૂચિત જાતિ-જનજાતિ તથા બક્ષીપંચ અને દિવ્યાંગનો માટે અનામત રાખવામાં આવી છે. જેમાં હરણી, સમા, આટલાદરા-સન ફાર્મા, કારેલીબાગ, સયાજીપુરા, તાંદળજા, વાસણા સહીત ગોત્રી જેવા વિકસિત વિસ્તારમાં આ દુકાનો છે. આ દુકાનો જ્યાં છે જેમ છે એ સ્થિતિમાં માલિકી ધોરણે ખરીદવા ઈચ્છુકો માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે. આ અંગેની તમામ વિગતો આજથી તા.07મી ડિસેમ્બરથી પાલિકાની વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.

આ તમામ દુકાનોની હરાજી જયુબેલીબાગ પાસે, નગર ગૃહ ખાતે આગામી 2024ના જાન્યુઆરી માસની તા.23મીએ કરાશે. આ અંગે દુકાનો સંદર્ભની અનામતની રકમ તથા અન્ય નીતિ નિયમો પાલિકાની વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે આ ઉપરાંત વધુ વિગતો માટે કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરી, એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ સેલ, રાવપુરા કન્યા શાળા નં.3 પ્રતાપ રોડ રાવપુરા ખાતેથી મળી શકશે.

આ હરાજીમાં ભાગ લેવા ઈચ્છુકોએ અરનેસ્ટ મનીની રકમ, તેમજ હરાજી અંગે જરૂરી પુરાવા દસ્તાવેજો હાર્ડ કોપીમાં પાલિકાની કચેરીએ આગામી તા.17 જાન્યુઆરી બાદ સાંજે 5 વાગ્યા પહેલા મળી રહે એવી રીતે પહોંચાડવાના રહેશે.