ઓડિશા રેગિંગ: કૉલેજના વિદ્યાર્થી પાસે વિદ્યાર્થિનીને પરાણે કિસ કરાવી

ઓડિશાના ગંજામ જિલ્લામાં રેગિંગ દરમિયાન એક સગીર વિદ્યાર્થિનીને પરાણે કિસ કરાવવાનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આરોપીઓએ…