નરેશભાઈ પુનીયભાઈ બારિયા લીમખેડા 131 ના આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર

બ્રેકિંગ દાહોદ

દાહોદ આમ આદમી પાર્ટીએ તેના લીમખેડાના ઉમેદવાર ની કરી જાહેરાત

આ અગાઉ ઝાલોદ , ગરબાડા , દેવગઢ બારિયા અને દાહોદ ના ઉમેદવારો જાહેર થઈ ગયા હતા

અને આજે લીમખેડામાં નરેશભાઈ પુનિયભાઈ બારિયા નું નામ જાહેર કર્યું હતું

આમ લીમખેડાના સાથે આમ આદમી પાર્ટી ના દાહોદ જિલ્લાની 5 વિધાન સભાના ઉમેદવારો જાહેર થઈ ચૂક્યા છે