રાજકોટ એરપોર્ટમાં મુસાફરોનો હોબાળો: એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઈટ 5 કલાક મોડી

રાજકોટ એરપોર્ટ પર આજે મુસાફરોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. એરપોર્ટ પર મુસાફરોએ અધિકારીઓને ઉધડા લીધા હતા. કારણ કે એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઈટ પાંચ કલાક મોડી ઉપડતા 100 જેટલા મુસાફરો રઝળી પડ્યા હતા. બપોરની 3.30 વાગ્યાની ફ્લાઈટ સાંજે 7 વાગ્યા સુધી પણ ઉપડતા મુસાફરોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. તેમજ વિદેશ જનારા મુસાફરોને કનેક્ટીંગ ફ્લાઈટ કેન્સલ કરવી પડી હતી.

કોઈ કારણોસર ફ્લાઈટ મોડી ઉપડી
એર ઇન્ડિયાની AI-404 ફ્લાઈટ કોઈ કારણોસર મોડી ઉપડી હતી. રાજકોટથી દિલ્હી ફ્લાઈટ જવાની હતી. જેના કારણે દિલ્હીથી વિદેશ જનારા મુસાફરોને કનેક્ટીંગ ફ્લાઈટ પણ કેન્સલ કરવી પડી હતી. એક મુસાફર દિપકકુમારે જણાવ્યું હતું કે, હું સીએ છું, દિલ્હીમાં રહું છું. રાજકોટથી મારી 3.20 વાગ્યાની ફ્લાઈટ હતી. પરંતુ કોઈ કારણોસર ફ્લાઈટ બંધ હોવાને કારણે બે કલાકથી એરપોર્ટ પર બેઠો છું. અહીંયા કોઈ બીજી ફ્લાઈટનું એરેન્જમેન્ટ પણ નથી. કાલની ફ્લાઈટમાં એક પણ સીટ ખાલી નથી. મોટી ઉંમરના લોકો પરેશાન છે, તેમજ ખાવા-પીવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે.

કોઈ ક્લિયર જવાબ આપતા નથીઃ મુસાફર
અન્ય એક મુસાફર સુરેશે જણાવ્યું હતું કે, મારી રાજકોટથી દિલ્હીની એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઈટ હતી. પરંતુ કોઈ કારણોસર ઉપડી નથી. નથી બહાર જવા દેતા કે નથી ખાવા-પીવાની વ્યવસ્થા કરતા. બાળકો સહિત મોટા બધા પરેશાન છે. પૂછવા જઈએ તો કહે છે કે, 15 મિનિટ રાહ જોવો, કોઈ ક્લિયર જવાબ આપતા નથી.