આરતી, ગરબા અને દાંડિયા ડેકોરેશનની સ્પર્ધાનું આયોજન

પોરબંદરના છાંયા સ્થિત અને મહિલા ઉત્કર્ષ માટે અગ્રેસર રહેતા મહિલા વિકાસ ટ્રસ્ટ ના આયોજનમાં એક દિવસીય રાસ ગરબા અને કેટલીક સ્પર્ધાનું આયોજન દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આયોજિત કરવામાં આવ્યું છે.

તારીખ ૨/૧૦/૨૦૨૨ ને સાંજે ચાર કલાકે આ કાર્યકમ યોજવામાં આવ્યો છે, સ્થળ : બરડાઈ બ્રહ્મસમાજ છાંયા

રાસ ગરબા કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર બહેનો અને કુમારિકાઓએ ચણીયા ચોળી અને સાડી પહેરવી ફરજીયાત કરવામાં આવ્યું છે.