કોણ છે ગુજરાતના ટોપ-10 ધનિકો હુરુન ઇન્ડિયાએ બહાર પાડ્યું લિસ્ટ

હુરુન રિપોર્ટ ઇન્ડિયા અને આઇઆઇએફએલ વેલ્થએ 2022ની એડિશન ‘આઇઆઇએફએલ હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2022’ જાહેર કરી હતી – આ રૂ. 1000 કરોડ કે વધારે સંપત્તિ ધરાવતી સૌથ વધુ ધનિક વ્યક્તિઓની યાદીઓનું સંકલન છે. હુરુન રિપોર્ટ ઇન્ડિયા અને આઇઆઇએફએલ વેલ્થએ આજે આઇઆઇએફએલ વેલ્થ હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2022માં ગુજરાતમાંથી સૌથી વધુ ધનિક વ્યક્તિઓ અંગેનો વિસ્તૃત રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે.

આઇઆઇએફએલ વેલ્થના સહ-સ્થાપક અને જોઇન્ટ CEO યતિન શાહે કહ્યું કે,  “ગુજરાત ભારતમાં ઉદ્યોગસાહસિકતાનો વારસો ધરાવતા શ્રેષ્ઠ રાજ્યોમાં સામેલ છે અને ટેકનોલોજીની સ્વીકાર્યતા સાથે નાણાકીય જાગૃતિ હંમેશા ગુજરાતમાં વધારે રહી છે. રાજ્યના 86થી વધારે વ્યક્તિઓ ગુજરાતમાંથી આઇઆઇએફએલ વેલ્થ હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2022માં સામેલ થયા છે. ગુજરાતના સૌથી વધુ ધનિકો ફાર્મા ક્ષેત્રમાંથી છે અને ત્યારબાદ સૌથી વધુ ધનિકો કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ ક્ષેત્રના તથા જ્વેલરી ક્ષેત્રના છે.”

આઇઆઇએફએલ વેલ્થ હુરુન ગુજરાત રિચ લિસ્ટમાં સામેલ એન્ટ્રન્ટ દસ વર્ષ અગાઉ 5થી ઓછા હતા, જે અત્યારે વધીને 86 થઈ ગયા છે. હકીકત એ છે કે, ગ્લોબલ ટોપ 10માં 2 અને ઇન્ડિયા ટોપ 10માં 4 ઉદ્યોગસાહસિકો ગુજરાતી મૂળના છે. લિસ્ટમાં સામેલ 1103 વ્યક્તિઓમાં 149 વ્યક્તિઓએ પ્રવેશ કર્યો છે. આ તમામની કુલ સંપત્તિ રૂ. 100 લાખ કરોડ છે.”

ટોપ 10 વ્યક્તિઓ

અગાઉના વર્ષની સરખામણીમાં વર્ષ 2022માં ટોપ 10 વ્યક્તિઓ માટે કટ-ઓફ રૂ. 1,800 કરોડ વધીને રૂ. 15,300 કરોડ થયું. રાજ્યના ટોપર ગૌતમ અદાણી એન્ડ ફેમિલીની સંપત્તિમાં એક વર્ષના ગાળામાં 116 ટકાનો વધારો થયો

હુરુન રિપોર્ટ ઇન્ડિયા અને આઇઆઇએફએલ વેલ્થએ 2022ની એડિશન ‘આઇઆઇએફએલ હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2022’ જાહેર કરી હતી – આ રૂ. 1000 કરોડ કે વધારે સંપત્તિ ધરાવતી સૌથ વધુ ધનિક વ્યક્તિઓની યાદીઓનું સંકલન છે. હુરુન રિપોર્ટ ઇન્ડિયા અને આઇઆઇએફએલ વેલ્થએ આજે આઇઆઇએફએલ વેલ્થ હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2022માં ગુજરાતમાંથી સૌથી વધુ ધનિક વ્યક્તિઓ અંગેનો વિસ્તૃત રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે.

આઇઆઇએફએલ વેલ્થના સહ-સ્થાપક અને જોઇન્ટ CEO યતિન શાહે કહ્યું કે,  “ગુજરાત ભારતમાં ઉદ્યોગસાહસિકતાનો વારસો ધરાવતા શ્રેષ્ઠ રાજ્યોમાં સામેલ છે અને ટેકનોલોજીની સ્વીકાર્યતા સાથે નાણાકીય જાગૃતિ હંમેશા ગુજરાતમાં વધારે રહી છે. રાજ્યના 86થી વધારે વ્યક્તિઓ ગુજરાતમાંથી આઇઆઇએફએલ વેલ્થ હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2022માં સામેલ થયા છે. ગુજરાતના સૌથી વધુ ધનિકો ફાર્મા ક્ષેત્રમાંથી છે અને ત્યારબાદ સૌથી વધુ ધનિકો કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ ક્ષેત્રના તથા જ્વેલરી ક્ષેત્રના છે.”

આઇઆઇએફએલ વેલ્થ હુરુન ગુજરાત રિચ લિસ્ટમાં સામેલ એન્ટ્રન્ટ દસ વર્ષ અગાઉ 5થી ઓછા હતા, જે અત્યારે વધીને 86 થઈ ગયા છે. હકીકત એ છે કે, ગ્લોબલ ટોપ 10માં 2 અને ઇન્ડિયા ટોપ 10માં 4 ઉદ્યોગસાહસિકો ગુજરાતી મૂળના છે. લિસ્ટમાં સામેલ 1103 વ્યક્તિઓમાં 149 વ્યક્તિઓએ પ્રવેશ કર્યો છે. આ તમામની કુલ સંપત્તિ રૂ. 100 લાખ કરોડ છે.”

ટોપ 10 વ્યક્તિઓ

અગાઉના વર્ષની સરખામણીમાં વર્ષ 2022માં ટોપ 10 વ્યક્તિઓ માટે કટ-ઓફ રૂ. 1,800 કરોડ વધીને રૂ. 15,300 કરોડ થયું. રાજ્યના ટોપર ગૌતમ અદાણી એન્ડ ફેમિલીની સંપત્તિમાં એક વર્ષના ગાળામાં 116 ટકાનો વધારો થયો હતો.

1,  ગૌતમ અદાણી એન્ડ ફેમિલી 10,94,400 116% અદાણી 60 અમદાવાદ
2 પંકજ પટેલએન્ડ ફેમિલી 34,900 -29% ઝાયડસ લાઇફસાયન્સિસ 69 અમદાવાદ
3 કરસનભાઈ પટેલએન્ડ ફેમિલી 34,400 -11% નિરમા 78 અમદાવાદ
4 સમીર મહેતાએન્ડ ફેમિલી 27,000 4% ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ 59 અમદાવાદ
5 સુધીર મહેતાએન્ડ ફેમિલી 27,000 4% ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ 68 અમદાવાદ
6 સંદીપ પ્રવીણભાઈ એન્જિનીયર એન્ડ ફેમિલી 26,000 -2% એસ્ટ્રલ 61 અમદાવાદ
7 ભદ્રેશ શાહ 16,200 20% એઆઇએ એન્જિનીયરિંગ 70 અમદાવાદ
8 બિનિશહસમુખ ચુડગરએન્ડ ફેમિલી 15,300 10% ઇન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ 58 અમદાવાદ
9 નિમિશ હસમુખ ચુડગરએન્ડ ફેમિલી 15,300 10% ઇન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ 62 અમદાવાદ
10 ઉર્મિશ હસમુખ ચુડગરએન્ડ ફેમિલી 15,300 10% ઇન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ 63 અમદાવાદ

રાજ્યના 21 ટકા સૌથી વધુ ધનિક વ્યક્તિઓ મુખ્યત્વે ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગમાં કાર્યરત છે. ગુજરાતના ધનિકોની યાદીમાં બીજો સૌથી વધુ પસંદગીનો ઉદ્યોગ કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ છે.

રેન્ક

ઉદ્યોગ

વ્યક્તિઓની સંખ્યા

સૌથી વધુ ધનિક વ્યક્તિ

સંપત્તિ (રૂકરોડમાં)

1

ફાર્માસ્યુટિકલ્સ

18

પંકજ પટેલ એન્ડ ફેમિલી

34,900

2

કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ

13

અશ્વિન દેસાઈએન્ડ ફેમિલી

10,300

3

જ્વેલરી

10

બાબુ લાખાણીએન્ડ ફેમિલી

4,900

4

ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસ

8

ભીખાભાઈ પોપટભાઈ વીરાણી

3,400

નવો ઉમેરો

ગુજરાતમાંથી કુલ 13 વ્યક્તિઓએ આઇઆઇએફએલ વેલ્થ હુરુન ઇન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2022માં પહેલી વાર પ્રવેશ કર્યો છે. આ 13 વ્યક્તિઓએ યાદીની કુલ સંપત્તિમાં રૂ. 28,700નો ઉમેરો કર્યો છે.

રેન્ક

નામ

સંપત્તિ (રૂકરોડમાં)

કંપની

ઉદ્યોગ

1

અશ્વિનદેસાઈ એન્ડ ફેમિલી

         10,300

એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ

કેમિકલ્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ

2

જિગ્નેશભાઈ દેસાઈ

           2,700

NJ ઇન્ડિયા ઇન્વેસ્ટ

નાણાકીય સેવાઓ

2

નીરજભાઈ ચોકસી

           2,700

NJ ઇન્ડિયા ઇન્વેસ્ટ

નાણાકીય સેવાઓ

4

યમુનાદત્ત અમિલાલ અગ્રવાલ એન્ડ ફેમિલી

           2,000

જિન્દાલ વર્લ્ડવાઇડ

ટેક્સટાઇલ્સ, એપેરલ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ

5

હસમુખ જી ગોહિલ

           1,700

તીર્થ એગ્રો ટેકનોલોજી

ઓટોમોબાઇલ એન્ડ ઓટો કમ્પોનેન્ટ્સ